Od septembra 2016 sme Franšizor konceptu Novodobá Sanitka

viac info tu

 

 

Naši partneri:

PENAG na GPS POI

 

Novodobá  Sanitka Slovensko

Spracovanie podvojného účtovníctva Malacky, Senica, Stupava, Bratislava

Podvojné účtovníctvo Malacky, Senica, Stupava, Bratislava

 

Spracovanie podvojného účtovníctva


• prvotné spracovanie dokladov, predkontácia a zavedenie dokladov
• vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy a analytickej evidencie
• evidencia prijatých faktúr, vypracovanie a evidencia vydaných faktúr
• evidencia pohľadávok a záväzkov
• evidencia majetku
• zostavenie odpisových plánov
• evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní (vrátane výkazu a súhrnného výkazu)
• priebežné vyhodnocovanie daňového základu
• spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu
• spracovanie ročnej účtovnej závierky (vrátane výkazov a poznámok)
• vedenie záznamov pre daňové účely
• vypracovanie podkladov pre prípadné postupovanie pohľadávok, zápočty pohľadávok a záväzkov
• príprava podkladov na inventarizáciu pohľadávok, záväzkov, majetku a pokladne
• ďalšie služby podľa požiadaviek klienta
• vypracovanie interných smerníc
• komunikácia a zastupovanie na relevantných úradoch
 

Účtovný denník - chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
Hlavná kniha - zápis účtovných prípadov chronologicky na príslušné účty, analytická evidencia
Saldokonto odberateľov a dodávateľov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr, iné záväzky a pohľadávky
Evidencia pohľadávok a záväzkov - prehľad o prijatých a uhradených dodávateľských faktúrach (kniha záväzkov), a prehľad o vystavených a uhradených odberateľských faktúrach (kniha pohľadávok)
Evidencia majetku - karty HIM, spracovanie odpisov, zaraďovanie a vyraďovanie majetku, podklady k inventarizácii, zostavenie odpisových plánov
Spracovanie DPH – priebežná evidencia DPH, spracovanie priznania k DPH vrátane výkazov
Spracovanie účtovnej závierky – doúčtovanie závierkových operácii, vypracovanie výkazov vrátané poznámok k účtovnej závierke
Spracovanie DPPO, DPFO – spracovanie daňového priznania vrátane vyplnenia výkazu
Vedenie a evidencia knihy jázd – vypísanie knihy jázd, zaúčtovanie oprávnených výdavkov
Priznanie k DMV – spracovanie dane z motorových vozidiel vrátane vyplnenia výkazu
 

 späť na výber služieb>>

PENAG, s.r.o.

Studienka 344

908 75 Studienka

 

Kancelária a učebne:

Priestory bývalého

Inštitútu jazykov a vzdelávania Malacky

Záhorácka 54/20

(oproti Café FLORIAN),

1. poschodie

Malacky

pozri  MAPKA
Mobil :

+421 908 758 666

07:00 - 16:00

 

Otváracie hodiny:

PO:  08:30 - 15:30

ST:   08:30 - 15:30

PI:   08:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 prestávka

Utorok a Štvrtok zatvorené !!!

email: penag@penag.sk

 

 

 


PENAG, s.r.o.
on Google+