Od septembra 2016 sme Franšizor konceptu Novodobá Sanitka

viac info tu

 

 

Naši partneri:

PENAG na GPS POI

 

Novodobá  Sanitka Slovensko

Mzdové účtovníctvo a personalistika Malacky, Senica, Stupava, Bratislava

Spracovanie miezd a personalistika Malacky, Senica, Stupava, Bratislava

Spracovanie miezd a personalistika

 • spracovanie miezd na základe poskytnutých podkladov
 • príprava a tlač výplatných pások
 • vedenie mzdových listov
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného a príloh (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne)
 • vypracovanie registračných listov FO (prihlášok a odhlášok) do Sociálnej poisťovne
 • vypracovanie oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (prihlášky, odhlášky)
 • vypracovanie 1/4 ročných prehľadov daňovému úradu
 • vypracovanie potvrdení pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie na dávku v nezamestnanosti,..)
 • vypracovanie potvrdení o zdaniteľnej mzde
 • výpočet povinného prídelu do sociálneho fondu
 • poskytnutie mesačného výstupu pre rozúčtovanie mzdových nákladov
 • konzultácie a príprava pracovných zmlúv, dodatkov, ukončení pracovných pomerov
 • elektronické prihlasovanie a odhlasovanie poistencov do poisťovní , vrátane prerušení
 • predkladanie príkazov na úhradu spolu s popisom úhrad
 • spracovávanie PN a OČR, výpočet náhrad príjmu
 • predkladanie prehľadu čerpania dovoleniek zamestnancami a ich nevyčerpaného zostatku
 • ročné zúčtovanie dane zamestnancov
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia poistencov
 • komunikácia a zastupovanie v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, daňovom úrade a úrade práce
 • vypracovanie interných smerníc

Spracovanie mesačných miezd – výpočet výplat a odvodov pre pracovníkov v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere na základe podkladov, tlač výplatných pások, výplatných listov a prevodných príkazov
Spracovanie výkazov pre poisťovne a daňový úrad - mesačné výkazy pre SP a ZP, štvrťročné a ročné výkazy pre daňový úrad
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti – pre zamestnancov
Prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov – prihlášky a odhlášky na Soc. poisťovňu (registračný list fyzickej osoby) a zdravotné poisťovne (oznámenie zamestnávateľa)
Personalistika – sledovanie a aplikácia legislatívnych zmien, pracovné zmluvy, dohody, výpovede,....
 

späť na výber služieb>>

PENAG, s.r.o.

Studienka 344

908 75 Studienka

 

Kancelária a učebne:

Priestory bývalého

Inštitútu jazykov a vzdelávania Malacky

Záhorácka 54/20

(oproti Café FLORIAN),

1. poschodie

Malacky

pozri  MAPKA
Mobil :

+421 908 758 666

07:00 - 16:00

 

Otváracie hodiny:

PO:  08:30 - 15:30

ST:   08:30 - 15:30

PI:   08:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 prestávka

Utorok a Štvrtok zatvorené !!!

email: penag@penag.sk

 

 

 


PENAG, s.r.o.
on Google+