Od septembra 2016 sme Franšizor konceptu Novodobá Sanitka

viac info tu

 

 

Naši partneri:

PENAG na GPS POI

 

Novodobá  Sanitka Slovensko

Podvojné, jednoduché a mzdové účtovníctvo Malacky, Stupava, Senica, Bratislava

Vedenie účtovníctva

med_1112195664-121

Komplexnosť služieb je jedným zo základných predpokladov spokojnosti zákazníka a preto spoločnosť už od svojho vzniku ponúka ucelený komplex účtovných služieb.

  Popri vedení účtovníctva živnostníka, alebo firmy poskytujeme konzultácie, spracovanie iných výkazov podľa požiadavky ako aj vypracovanie interných (vnútro firemných) smerníc


Dlhoročné skúsenosti, prepracovaný systém práce a vnútornej kontroly vám dávajú istotu, že ste si vybrali najlepšiu firmu. 

 

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • peňažný denník - chronologický zápis očíslovaných účtovných prípadov
 • knihu pohľadávok a záväzkov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr
 • vystavovanie faktúr
 • evidencia majetku DHIM, HIM
 • spracovanie DPH
 • spracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie DPFO
 • vedenie a evidencia knihy jázd, priznanie k DMV

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva

 • účtovný denník - chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
 • hlavná kniha - zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr
 • priebežné zhodnotenie účtovníctva a optimalizácia daňového zaťaženia
 • vystavovanie faktúr
 • evidencia majetku DHIM, HIM
 • spracovanie DPH
 • spracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie DPPO, DPFO
 • vedenie a evidencia knihy jázd, priznanie k DMV

Mzdové účtovníctvo a personalistika

Mzdová a personálna agenda

 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere
 • spracovanie výkazov pre poisťovne, štvrťročné a ročné nahlasovanie zrazených preddavkov na daňový úrad
 • spracovanie hromadných príkazov na úhradu
 • spracovanie všetkých dokladov povinných pri vedení miezd
 • zúčtovacia listina, prehľad odvodov do poisťovní, mzdových listov
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov
   

PREČO PRÁVE MY?

PENAG, s.r.o.

Studienka 344

908 75 Studienka

 

Kancelária a učebne:

Priestory bývalého

Inštitútu jazykov a vzdelávania Malacky

Záhorácka 54/20

(oproti Café FLORIAN),

1. poschodie

Malacky

pozri  MAPKA
Mobil :

+421 908 758 666

07:00 - 16:00

 

Otváracie hodiny:

PO:  08:30 - 15:30

ST:   08:30 - 15:30

PI:   08:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 prestávka

Utorok a Štvrtok zatvorené !!!

email: penag@penag.sk

 

 

 


PENAG, s.r.o.
on Google+