Od septembra 2016 sme Franšizor konceptu Novodobá Sanitka

viac info tu

 

 

Naši partneri:

PENAG na GPS POI

 

Novodobá  Sanitka Slovensko

Spracovanie účtovníctva Malacky, Stupava, Senica, Bratislava

Spracovanie účtovníctva Malacky, Senica, Stupava, Bratislava

Výhody spracovania účtovníctva a miezd v našej spoločnosti

 • vieme, ako ušetriť Vaše peniaze
 • ručíme za správnosť spracovania účtovníctva, daní i poskytnutého poradenstva
 • náklady na spracovanie účtovníctva budú optimálne
 • nepotrebujete žiadnych zamestnancov na spracovanie účtovníctva, prípravu pokladov, spracovanie výstupov...
 • platíte len za vykonané služby, žiadne ďalšie náklady s nimi spojené
 • venujete sa podnikaniu a nie legislatíve
 • všetko na jednom mieste, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov
 • žiadne starosti pri daňovej kontrole, zastúpime Vás
 • nestrácajte drahocenný čas, doklady vyzdvihneme u Vás, zastúpime Vás na úradoch
 • komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, miezd a vedenie mzdovej i personálnej agendy
 • ponúkame výber miesta na spracovanie účtovníctva ( u nás, alebo u Vás)

 

vieme, ako ušetriť Vaše peniaze
Vďaka vysokej odbornosti a dlhoročným skúsenostiam s vedením účtovníctva, mzdovou a personálnou agendou, daňovým poradenstvom, vieme, ako optimalizovať nákladové a daňové zaťaženie, samozrejme v legislatívnom rámci.
 

ručíme za správnosť spracovania účtovníctva, daní i poskytnutého poradenstva
Spoločnosť PENAG, s.r.o. preberá všetky záruky za správnosť spracovania účtovníctva, daní ako aj poskytnutého poradenstva. Spolupracujeme výhradne na základe Zmluvy o poskytovaní účtovníckych prác, kde sú jasne a jednoznačne vymedzené povinnosti zmluvných strán a zodpovednosti.
 

náklady na spracovanie účtovníctva budú optimálne
Cena za vedenie ekonomickej agendy Vašej spoločnosti bude podstatne nižšia ako náklady na zamestnancov a navyše, za chyby a omyly Vám interný zamestnanec ručí len do zákonne obmedzenej výšky, a aj to len počas doby trvania jeho pracovného pomeru. Všetky pokuty a penále ktoré zapríčiní zamestnanec ktorý ukončil pracovný pomer bude v plnej výške znášať Vaša spoločnosť. PENAG, s.r.o. spracuje účtovníctvo, mzdovú a personálnu agendu v zmysle legislatívy nie len čo do obsahu, ale aj času. Zmluvne garantujeme správnosť spracovania podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva v zmysle platnej legislatívy.
 

platíte len za vykonané služby, žiadne ďalšie náklady s nimi spojené
Žiadne ďalšie náklady spojené s licenciami za účtovný, mzdový a ostatný software a jeho upgrade , preškoľovanie pracovníkov na neustále sa meniace legislatívne pravidlá.
 

venujete sa podnikaniu a nie legislatíve
Vôbec sa nemusíte zaťažovať sledovaním legislatívy ohľadom účtovníctva a personalistiky. Včas Vás upozorníme na potrebu prípadných zmien a úprav. Všetok čas môžete venovať Vašej podnikateľskej činnosti.
 

všetko na jednom mieste, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov
Ak potrebujete odbornú radu o daniach, účtovníctve, personalistike či mzdách, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Tieto ako aj ostatné služby Vám poskytne spoločnosť PENAG,s.r.o. Pri podpísanej Zmluve o poskytovaní účtovníckych prác je základné poradenstvo zahrnuté v cene za spracovanie účtovníctva, alebo spracovanie miezd.
 

žiadne starosti pri daňovej kontrole, zastúpime Vás
V prípade, že nás poveríte zastupovaním Vašej spoločnosti pred štátnymi inštitúciami, celú komunikáciu zabezpečíme namiesto Vás. Zabezpečíme komunikáciu so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom, ev. úradom práce.
 

nestrácajte drahocenný čas, doklady vyzdvihneme u Vás
Spracovanie účtovníctva Vás už nebude zaťažovať. Všetky účtovné doklady vyzdvihneme v dohodnutom termíne, alebo prijímame v el. podobe. Spracované a pripravené výkazy, prehľady a hlásenia zašleme na príslušné inštitúcie. Reporty spracujeme podľa Vašich požiadaviek, upozorníme Vás na zmeny v legislatíve, Vaše daňové, odvodové a iné povinnosti - všetky výstupy z účtovníctva a miezd zabezpečíme podľa vašej požiadavky v tlačenej aj v elektronickej forme.
 

komplexné spracovanie miezd a vedenie mzdovej i personálnej agendy
PENAG, s.r.o ponúka svojim klientom komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, miezd a vedenie mzdovej a personálnej agendy na profesionálnej úrovni s individuálnym prístupom ku každému klientovi. Mzdová agenda obsahuje vypočítanie mzdy, výplatné pásky, výplatné listiny, spracovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu včítane podkladov pre výplatu nemocenských dávok, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenie, spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne, spracovanie príkazov na úhradu miezd, spracovanie príkazov na úhradu dane a odvodov do poisťovní, rôzne druhy potvrdení a prehľadov v zmysle platnej legislatívy, ročné zúčtovanie dane zo mzdy.
V oblasti spracovania daní spoločnosť PENAG, s.r.o. spracuje daňové priznania , daň z príjmov právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti .

 

ponúkame výber miesta na spracovanie účtovníctva

ÚČTOVNÍCTVO SPRACOVÁVANÉ V NAŠICH PRIESTOROCH
Riešenie pre firmy z celého Slovenska. Klient v dohodnutom termíne dodáva doklady, ktoré sú následne spracovávané a opäť v zmluvne dohodnutých termínoch vrátené klientovi spolu s požadovanými výstupmi, alebo elektronicky zaslané priamo na príslušnú inštitúciu. Drvivá väčšina dokladov je zasielaná elektronicky
ÚČTOVNÍCTVO SPRACOVÁVANÉ U KLIENTA
Platí len pre zákazníkov z okresov Malacky, Senica a Bratislava. V prípade, že zákazník vyžaduje účtovanie v jeho priestoroch, dochádza účtovník v určených dňoch do kancelárie klienta a doklady spracováva v účtovnom programe klienta. Cena pri takejto forme spolupráce je určovaná podľa počtu hodín, ktoré náš pracovník strávi u klienta.
 

 

Jednoduché účtovníctvo

 

Podvojné účtovníctvo

 

Mzdové účtovníctvo a personalistika

 

Zaujímavé odkazy:

Kalkulačky

Zákony

Obchodný register
Živnostenský register

Ministerstvo financií

Úrady práce

Daňové úrady
Sociálna poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union poisťovňa

Portál verejnej správy
 

PENAG, s.r.o.

Studienka 344

908 75 Studienka

 

Kancelária a učebne:

Priestory bývalého

Inštitútu jazykov a vzdelávania Malacky

Záhorácka 54/20

(oproti Café FLORIAN),

1. poschodie

Malacky

pozri  MAPKA
Mobil :

+421 908 758 666

07:00 - 16:00

 

Otváracie hodiny:

PO:  08:30 - 15:30

ST:   08:30 - 15:30

PI:   08:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 prestávka

Utorok a Štvrtok zatvorené !!!

email: penag@penag.sk

 

 

 


PENAG, s.r.o.
on Google+