Kurzy mzdového účtovníctva

Kurzy mzdového účtovníctva

Kurz mzdového účtovníctva Vám umožní získať vedomosti potrebné pre spracovanie a vedenie mzdovej agendy podľa platnej legislatívy upravujúcej túto oblasť.
Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky výkazy súvisiace so mzdami zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom.

Kurz personalistika + mzdové účtovníctvo vám umožní získať okrem vedomostí na spracovanie mzdovej agendy aj prehľad a znalosti príslušnej legislatívy a zorientujete sa v pracovno-právnych vzťahoch.
Kurz personalistika + mzdové účtovníctvo je určený záujemcom o personálnu a mzdovú problematiku, pre začiatočníkov aj pre ľudí, ktorí v tejto oblasti už majú skúsenosti a chcú si ich aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť. Absolventi kurzu by mali byť schopní samostatne nie len spracovať mzdy, ale komplexne zastrešiť personálnu agendu. Zoznamite sa s povinnosťami pred a pri zahájení pracovného pomeru, počas pracovného pomeru a jeho ukončenie.

Osnova kurzu presonalistika + mzdové účtovníctvo:
a) Personalistika
i) Základy pracovného práva
ii) Pracovný pomer, dohody mimo prac. Pomeru
iii) Povinnosti zamestnávateľa pred, pri a po nástupe zamestnanca
iv) Ostatné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca
v) Ukončenie pracovného pomeru a povinnosti zamestnávateľa


b) Mzdové účtovníctvo
i) Spracovanie základných dokumentov
ii) Zavedenie pracovníkov
iii) Výpočet miezd
iv) Výstupné zostavy
v) Výkazy a hlásenia
vi) Ukončenie pracovníka
vii) Ročné zúčtovanie
viii) Iné potvrdenia
ix) Komplexný príklad


Počas kurzu mzdového účtovníctva kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Na kurze vyučujú lektori, ktorí v praxi vedú mzdovú agendu a účtovníctvo pre viacero firiem, majú vzdelanie ekonomického smeru a pedagogické skúsenosti. Celý kurz mzdového účtovníctva prebieha v účtovnom programe Olymp (ev. Pohoda, MRP)

PENAG, s.r.o.

Studienka 344

908 75 Studienka

 

Kancelária a učebne:

PENAG,s.r.o.

Záhorácka 54/20

(oproti Café FLORIAN),

1. poschodie

Malacky

pozri  MAPKA
Mobil :

+421 908 758 666

08:00 - 17:00

 

Otváracie hodiny:

PO:  08:30 - 15:30

ST:   08:30 - 15:30

PI:   08:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 prestávka

Utorok a Štvrtok zatvorené !!!

email: penag@penag.sk