Kurzy jednoduchého účtovníctva Malacky

Jednoduché účtovníctvo Malacky, Senica, Bratislava

Kurz jednoduchého účtovníctva je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve. Využijú ho napríklad podnikatelia - živnostníci, zamestnanci malých firiem, prípadne tí, ktorí si chcú svoje vedomosti v tejto oblasti utvrdiť alebo rozšíriť.
Na kurze sa naučíte samostatne viesť jednoduché účtovníctvo, spracovávať všetky tlačivá, daňové doklady a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Zoznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania a vedenia agendy v podmienkach jednoduchého účtovníctva. Kurz jednoduchého účtovníctva je zameraný na praktické postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (peňažný denník, evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a iné).

Osnova kurzu jednoduché účtovníctvo:
• legislatíva, sústava JÚ,
• účtovné knihy v JÚ,
• účtovanie v peňažnom denníku,
• účtovanie majetku,
• účtovanie zásob,
• účtovanie miezd a odvodov,
• účtovanie vybraných príkladov,
• účtovná závierka v sústave JÚ,
• komplexný príklad
 

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Celý kurz jednoduchého účtovníctva prebieha v účtovnom programe Alfa (ev. Pohoda, MRP)
Na kurze vyučujú lektori, ktorí majú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti s vedením účtovníctva pre viacero firiem.
 

Kurz je zostavený tak, aby účastníkov dôsledne pripravil pre prax. Kurzy sú vedené lektormi s bohatými skúsenosťami v odbore a poskytujú reálne príklady z účtovnej agendy. Absolventi sú pripravení na samostatné vedenie účtovníctva vďaka aktuálnym informáciám a dostatočnému času venovanému na získanie praktických zručností.
 

PENAG, s.r.o.

Studienka 344

908 75 Studienka

 

Kancelária a učebne:

PENAG,s.r.o.

Záhorácka 54/20

(oproti Café FLORIAN),

1. poschodie

Malacky

pozri  MAPKA
Mobil :

+421 908 758 666

08:00 - 17:00

 

Otváracie hodiny:

PO:  08:30 - 15:30

ST:   08:30 - 15:30

PI:   08:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 prestávka

Utorok a Štvrtok zatvorené !!!

email: penag@penag.sk